Đi Châu Âu chỉ từ 500USD – hạng phổ thông

Việt Nam – Frankfurt/London 550 USD/khứ hồi
Việt Nam – Paris 600 USD/khứ hồi
Việt Nam – 19 điểm nội địa Pháp (*)
Nối chuyến bằng tàu SNCF
580 USD/khứ hồi
Việt Nam – Moscow 500 & 550 USD/khứ hồi
Điều kiện xuất vé
  • Việt Nam – Frankfurt/London/Paris:Vé phải xuất tối thiểu 45 ngày trước ngày khởi hành
  • Việt Nam – 19 điểm nội địa Pháp:Vé phải xuất tối thiểu 02 ngày trước ngày khởi hành
  • Việt Nam – Moscow:Vé phải xuất tối thiểu 50, 45 ngày trước ngày khởi hành
Thời gian xuất vé
  • Việt Nam – Frankfurt/London/Paris/Moscow: từ 10/05/2013-31/03/2014
  • Việt Nam – 19 điểm nội địa Pháp: từ 15/04/2013-25/07/2013
Thời gian khởi hành
  • Việt Nam – Frankfurt/London/Paris/Moscow: từ 10/05/2013
  • Việt Nam – 19 điểm nội địa Pháp: từ 10/05/2013-18/07/2013 & 10/09/2013-30/11/2013
Hoàn vé Trước ngày khởi hành:100USD
Vào/Sau ngày khởi hành: 150USD
Thay đổi đặt chỗ Trước ngày khởi hành: 50USD
Vào/Sau ngày khởi hành: 75USD

Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.
(*) 19 điểm nội địa Pháp: Aix, Angers, Avignon, Bordeaux, Champagne, Le Mans, Lille Europe, Lorraine, Lyon Part Dieu, Marseille, Montpellier, Nantes, Nimes, Poitiers, Rennes, St Pierre des Corps, Strasbourg, Toulon, Valence.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ với phòng vé theo số điện thoại:
04 2244 8899  hoặc số Hotline: 091 8686 428 phục vụ 24/7.
Email: bongsenvang@gmail.com

 

[VỀ ĐẦU TRANG]