Khuyến mại của Qatar Airway

– HA NOI – STOCKHOLM khứ hồi 500$

– HA NOI – CAIRO khứ hồi 740$

– HA NOI – DUBAI khứ hồi 280$

– HA NOI – LON DON khứ hồi 530$

– HA NOI – MIAMI khứ hồi 550$

– HA NOI – ROME khứ hồi 450$

– HA NOI –OSLO khứ hồi 570$

– HA NOI – BERLIN khứ hồi 570$

– HA NOI – VIENNA khứ hồi 530$

– HA NOI – ISTANBUL khứ hồi 530$

– HA NOI – PARIS khứ hồi 500$

Thời gian xuất vé: 17/6 – 15/7/2014
Thời gian khởi hành : 17/6 – 17/12/2014

—————–GIÁ VÉ TRÊN CH ƯA BAO GỒM THUẾ PHÍ—————————-

Liên hệ đặt vé: 0968 527 405 Ms Thùy Dương.

[VỀ ĐẦU TRANG]